Vàng đầu ngày – Có một thói quen – chờ Sell Gold ngày 01/10/2015

Vàng đầu ngày – Có một thói quen – chờ Sell Gold ngày 01/10/2015

Giá đang tạo 1 sóng giảm Z khá mạnh với 4 nến giảm thân lớn. Giờ mà đu theo Bán thì sợ quá trễ. Có vẻ tốt nhất lfa nên ngồi đợi hồi lại xem lực hồi mạnh không thì mới vào.

Gần đây giá phá lên vùng a với nên lớn rồi nhanh chóng đảo chiều. Nay giá lại phá xuống b với nến lớn, liệu lịch sử có lặp lại? Mô hình tam giác vẫn vững trên char ngày D1

Giá đang tạo các nhịp bậc thang đi xuống giảm trên vùng giảm sideway. Đã có 3 nhịp giảm, nằm trong 1 kênh giảm – downtrend channel. Bây giờ tốt nhất đợi giá Gold retest vùng cạnh trên của vùng siteway để SELL GOLD theo thói quen của giá.

Dương Nguyễn Huy

Advertisements

Vàng đầu ngày – Mô hình bán theo trend – Tin tức forex hàng ngày 29/09/2015

Vàng đầu ngày – Mô hình bán theo trend – Tin tức forex hàng ngày 29/09/2015

 GOLD D1 – Giá tạo 1 false braack tại x với 1 WR bar và kết thúc đợt tăng, kéo theo sau là 2 ngày giảm mạnh. Giá cũng đụng vào cạch trên Tam giác cân. Có vẻ nên đợi 1 đợt tăng yếu nữa trước khi bán vàng trung hạn. Thử xem phe mua còn đẩy được không?

 GOLD H1 – Hôm nay có thể Sell Gold Forex tại

  1. Vùng kháng cụ quanh b, nay đã trở thành một FPZ ( Flip Price Zone )
  2. Tại d, vốn là hội tụ của các yếu tố kỹ thuật như: (a) cạnh trên channel giảm, (b) vùng hỗ trợ cũ nay có thể kháng cự, (c) mô hình giá Harmonic là Bearish ( giảm giá ) ab = cd
  3. Lưu ý, trong 2 ngày đầu tuần, giá đã giảm cả 2.

Dương Nguyễn Huy