Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code Tự động giao dịch – Auto Trade

Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code Tự động giao dịch – Auto Trade

//+——————————————————————+
//|                                                        trade.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net/”

#include <stdlib.mqh>
#include <WinUser32.mqh>
//+——————————————————————+
//| script “trading for all money”                                   |
//+——————————————————————+
int start()
{
//—-
if(MessageBox(“Do you really want to BUY 1.00 “+Symbol()+” at ASK price?    “,
“Script”,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)!=IDYES) return(1);
//—-
int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1.0,Ask,3,0,0,”expert comment”,255,0,CLR_NONE);
if(ticket<1)
{
int error=GetLastError();
Print(“Error = “,ErrorDescription(error));
return;
}
//—-
OrderPrint();
return(0);
}
//+——————————————————————+

Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code Tự động giao dịch – Auto Trade

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: